หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
สอบฟรี! ใหญ่ที่สุดในประเทศ
29 สิงหาคม 2565 , ยอดผู้ชม 70
29 สิงหาคม 2565 , ยอดผู้ชม 71
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ARSA FRAMEWORK METAVERSE ROBOT & AI วิทยากรโดย รศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด เริ่ม 14.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ห้อง 6274 หรือรับชม Live ได้ที่: https://www.facebook.com/EGCO.MU
24 สิงหาคม 2565 , ยอดผู้ชม 69
https://home.spsm.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95/
18 สิงหาคม 2565 , ยอดผู้ชม 70
✅ ระยะเวลาสมัคร: วันนี้ถึง 30 กันยา . ✅ วันสอบ: 22 ตุลา (ศูนย์กทม) 15 ตุลา (ศูนย์ต่างจังหวัด)
16 สิงหาคม 2565 , ยอดผู้ชม 71
“โครงการ พี่บอกน้อง TCAS 66 “ พร้อมแล้ววววว
04 สิงหาคม 2565 , ยอดผู้ชม 81