หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
กำหนดการสอบภาคปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์ โครงการการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์(โขน), ลีลาศ, กีฬา และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 , ยอดผู้ชม 78
31 ธันวาคม 2565 , ยอดผู้ชม 89