หน้าแรก » ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
อัพเดทล่าสุด 20 มิถุนายน 2561 , ยอดผู้ชม 4707

ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ในพระราชูปถัมภ์

1.พลเรือเอกบรรณวิทย์  เก่งเรียน
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2538 – 30 มิถุนายน 2549
(ชุดเริ่มก่อตั้ง)
2.คุณสุรเกียรติ  ลิ้มเจริญ
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2551
3.คุณอนันต์  วรธิติพงศ์
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551 – 10 กุมภาพันธ์ 2552
4.คุณสมชาย  รังษีธนานนท์
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 – 16 ตุลาคม 2555
5.คุณสมศักดิ์  เพ็ชรทวีพรเดช
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2558
6. ผศ.ดร.เสนอ อัศวมันตา
ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่ 16 กันยายน 2558 – ปัจจุบัน