28 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 21
สาระน่ารู้
13 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 18
08 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 21
31 ตุลาคม 2566 , ยอดผู้ชม 331
25 ตุลาคม 2566 , ยอดผู้ชม 328