28 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 21
สาระน่ารู้
23 กุมภาพันธ์ 2566 , ยอดผู้ชม 58
20 กุมภาพันธ์ 2566 , ยอดผู้ชม 88
16 กุมภาพันธ์ 2566 , ยอดผู้ชม 314
14 กุมภาพันธ์ 2566 , ยอดผู้ชม 313
09 กุมภาพันธ์ 2566 , ยอดผู้ชม 172