28 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 21
สาระน่ารู้
16 ตุลาคม 2566 , ยอดผู้ชม 60
04 ตุลาคม 2566 , ยอดผู้ชม 318
27 กันยายน 2566 , ยอดผู้ชม 315