26 มกราคม 2566 , ยอดผู้ชม 50
26 มกราคม 2566 , ยอดผู้ชม 11
19 ธันวาคม 2565 , ยอดผู้ชม 50
สาระน่ารู้
07 มีนาคม 2565 , ยอดผู้ชม 307
28 กุมภาพันธ์ 2565 , ยอดผู้ชม 267
03 กุมภาพันธ์ 2565 , ยอดผู้ชม 321
27 มกราคม 2565 , ยอดผู้ชม 460