28 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 21
สาระน่ารู้
18 เมษายน 2563 , ยอดผู้ชม 318
17 เมษายน 2563 , ยอดผู้ชม 319
14 เมษายน 2563 , ยอดผู้ชม 314
12 เมษายน 2563 , ยอดผู้ชม 316