28 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 21
สาระน่ารู้
04 ธันวาคม 2566 , ยอดผู้ชม 8
30 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 10
21 พฤษจิกายน 2566 , ยอดผู้ชม 20