หน้าแรก » สาระน่ารู้ » 4 ปัจจัยที่สำคัญต่อการศึกษาแห่งอนาคต
สาระน่ารู้
อัพเดทล่าสุด 01 กันยายน 2561 , ยอดผู้ชม 162

4 ปัจจัยที่สำคัญต่อการศึกษาแห่งอนาคต

4 ปัจจัยที่สำคัญต่อการศึกษาแห่งอนาคต
หัวใจสำคัญของ ระบบนิเวศการศึกษา ที่มุ่งสู่อนาคต มีนัยที่โดดเด่นอยู่ 4 เรื่องคือ

1. เปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบไร้พรมแดน
การศึกษาวันนี้ต้องสามารถเชื่อมต่อกับการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ-สังคมที่เปลี่ยนไปได้

2. บทบาทของครูผู้สอน ต้องเป็นโค้ช ไม่ใช่คนวางอำนาจ
แท้ที่จริงแล้วครูไม่ใช่ผู้รู้-ผู้ถูกต้องในทุกเรื่อง โลกของครูต้องปรับบทบาทสู่ระบบนิเวศการศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับโลกความจริงที่เปลี่ยนไป!

3.มีหลักสูตรที่สนองตอบเศรษฐกิจ สังคม การมีงานทำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้
อารยประเทศที่ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ-สังคม และการพัฒนา จะกำหนดจากประสบการณ์ทั้งในงานและในการศึกษาเป็นหลัก หลักสูตรการศึกษายุคใหม่จึงต้องสร้างประสบการณ์ สร้างจินตนาการ สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจริงในทุกมิติ ไม่ใช่จากความต้องการของสถาบันการศึกษาหรือครูอาจารย์อีกต่อไป!

4. สร้างความรู้และนวัตกรรมในระบบสังคมฐานความรู้ ไม่ใช่สร้างภาพว่ามีความรู้
ระบบการศึกษาต้องมีทิศทางชัดเจนต่อการสร้างฐานความรู้นวัตกรรม เพราะโลกเชิงประจักษ์เต็มไปด้วยความเร็ว การประดิษฐ์คิดสร้าง จินตนาการ ที่มีเทคโนโลยีหลากหลายผสมผสานทั้ง ‘กายภาพ-ชีวภาพ-ดิจิทัล’ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน


ระบบนิเวศการศึกษาโดยสรุปใน 4 เรื่องหลักนี้ จะเป็นฐานสำคัญในการปรับสร้างการศึกษาทิศทางใหม่ที่มุ่งสนองตอบสังคมฐานความรู้ สังคมที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีความรู้เป็นต้นทุนสำคัญแทนวิธีคิดในโลกใบเก่า!


https://www.salika.co/2018/08/26/time-to-disrupt-education/