หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อเตรียมลงมติ การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปีวาระ 2563-2565 (แบบออนไลน์)
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 15 กันยายน 2563, ยอดผู้ชม 160

ตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อเตรียมลงมติ การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปีวาระ 2563-2565 (แบบออนไลน์)


เรียนผู้ปกครอง

 ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีกำหนดดำเนินการเรื่องต่าง ๆ (แบบออนไลน์)
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 
ประกอบด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563  
การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯประจำปีวาระ2563-2565 
การรับผลการเรียนประจำกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ตั้งแต่วันนี้จึงขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านลิ้งนี้ http://register.spsm.ac.th/evote63/home/login_evote.php
เพื่อเตรียมลงมติในวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 00.01น. - 15.00 น. เรื่องต่าง ๆ

ประกอบด้วย
-ลงมติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
-ลงมติพิจารณาสถานะการเงินของสมาคมฯ
–ลงมติรับผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
–เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
–รับผลการเรียนประจำกลางภาคเรียนที่ 1                            
⭐⭐(ผู้ปกครองไม่ต้องมาโรงเรียนในวันดังกล่าวค่ะ)  ⭐⭐