หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 22 ธันวาคม 2563, ยอดผู้ชม 58

การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563