หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (แบบออนไลน์)
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 05 ตุลาคม 2564, ยอดผู้ชม 46

กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (แบบออนไลน์)

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (แบบออนไลน์) 
ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 00.01 น.-15.00 น.
และรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.spsm.ac.th
(คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์ www.spsm.ac.th)