หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหวข้อ เรียนรู้ เข้าใจ ระวังภัยไซเบอร์
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 04 มกราคม 2565, ยอดผู้ชม 220

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหวข้อ เรียนรู้ เข้าใจ ระวังภัยไซเบอร์

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "เรียนรู้ เข้าใจ ระวังภัยไซเบอร์"

ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
ผ่านระบบ ZOOM