หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » งดการมอบตัวที่โรงเรียน ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 และใช้ระบบรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 12 พฤษภาคม 2563, ยอดผู้ชม 74

งดการมอบตัวที่โรงเรียน ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 และใช้ระบบรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

งดการมอบตัวที่โรงเรียน ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563 และใช้ระบบรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

ระบบรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2563


(กรอกข้อมูลรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อคลิก)