ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 24 กรกฎาคม 2561, ยอดผู้ชม 233

ตารางการสอบ TCAS 62

กำหนดการ TCAS 62


การสอบ
GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

การสมัคร
รอบที่ 1 : 1 ก.พ.-15 มี.ค. 2562
รอบที่ 2 : 6-25 เม.ย. 2562
รอบที่ 3 : 27 เม.ย.-17 พ.ค 2562
รอบที่ 4 : 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562
รอบที่ 5 : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้กำหนดการทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม