หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ทำความเข้าใจ TCAS 61 ก่อนไป TCAS 62
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561, ยอดผู้ชม 955

ทำความเข้าใจ TCAS 61 ก่อนไป TCAS 62

     อีกไม่นาน TCAS 61 ก็จะจบลง ต่อไปก็ถึงเวลาของ TCAS 62 เชื่อว่าหลายๆคนคงยังแอบไม่เข้าใจอยู่ว่าสรุปแล้วมันเป็นอย่างไร เราลองมาดูกันก่อนว่า TCAS 61 มีอะไรบ้าง มีกี่รอบ แต่ละรอบคืออะไร แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนใหม่ใน TCAS 62 บ้าง

     รอบที่ 1 รอบ Portfolio ก็คือรอบแฟ้มสะสมผลงานนั่นเอง น้องๆจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัย คณะสาขานั้นๆได้กำหนดไว้ รอบนี้เป็นรอบแรกรอบเดียวที่ไม่มีการใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT O-NET แต่บางคณธอาจมีกำหนด GPAX (เกรดเฉลี่ยรวม) หรือ TOEFL IELTS รอบนี้หลายๆมหาวิทยาลัยเปิดรับจำนวนนักศึกษาค่อนข้างมาก จะเปิดรับสมัครสองช่วง แต่ถ้าหากไม่ติดรอบนี้ก็ต้องเตรียมตัวสอบข้อสอบต่างๆ เพื่อนำคะแนนไปใช้ในอีกทั้ง 4 รอบที่เหลือ

     รอบที่ 2 รอบโควตา รอบนี้มหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่สามารถยื่นในรอบนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับโควตาแต่ละประเภทที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเปิดรับสมัคร โควตามีหลายประเภทแล้วแต่มหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเช่น โควตานักกีฬา โควตาผู้พิการ โควตาพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และอื่นๆอีกมากมาย มหาวิทยาลัยสามารถจัดสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติเองได้ รอบนี้จะต้องใช้คะแนน GAT/PAT O-NET 9 วิชาสามัญ หรือ แม้กระทั้ง GPAX ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยพิจารณาในการรับนักศึกษา และ ที่สำคัญ ถ้าหากติดแล้วต้องสัมภาษณ์ ก็จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ติดตัวมาด้วย ซึ่งที่จริงแล้วถึงแม้จะไม่ได้เข้าในรอบ Portfolio แต่ก็ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในรอบอื่นๆเช่นกัน อย่างไรก็ต้องมี

     รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ใน TCAS 61 นี้มีการเพิ่มมาอีกรอบ จากตอนแรกมีแค่รอบเดียวคือ รอบ 3 แต่เกิดปัญหาขึ้น ทปอ.เลยได้เพิ่มรอบเป็น 3/1 และ 3/2 รอบรับตรงร่วมกัน จะเป็นรอบของนักเรียนทั่วไป และ นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือ โครงการอื่นๆ
รอบ 3/1 สามารถสมัครสอบ และ เลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ หมายความว่า 4 สาขาวิชา หรือ 4 มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้น มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์ของรอบที่3/1 อีกครั้ง) ซึ่งจะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ถ้ารอบ 3/1 ยังไม่ได้มหาวิทยาลัยก็จะต้องรอลุ้นในรอบ 3/2 ต่อไป
*รอบ 3/2 สามารถเลือกสาขาวิชาใหม่ได้ หรือ สาขาวิชาเดิมได้ถ้าหากไม่ติดในรอบ 3/1
*ถ้าได้สขาวิชาลำดับใดลำดับหนึ่งในรอบ 3/1 แล้วสละสิทธิ์ จะไม่สามารถเลือกสาขาวิชาเดิมที่สละสิทธิ์ไปในรอบ 3/2

     รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น จะคล้ายๆกับรอบที่ 3 คือสามารถเลือกได้ 4 อันดับ แต่ต่างกันตรงที่ ทั้ง 4 อันดับนั้นมีการลำดับคะแนน สามารถติดเพียง 1 อันดับ รอบนี้คะแนนจะมีการกำหนดคือใช้ GPAX(เกรดเฉลี่ยนรวม) 20% O-NET 30% ส่วนเฉพาะ GAT/PAT ใช้ 50% มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดอัตราส่วนแต่ละประเภทได้ 

     รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย บางคณะสาขาอาจเปิดหรือไม่เปิดก็ได้อยู่ที่ว่าสาขาวิชานั้นๆรับจำนวนนักศึกษาครบตามที่ต้องการหรือยัง รอบนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เปิดรับสมัครเอง และ สามารถกำหนดเกณฑ์เองได้ทั้งหมด

     ที่สำคัญ ทุกรอบถ้าหากได้แล้วจะต้องเข้าสู่ระบบ Clearing house เพื่อ ทำการยืนยันสิทธิ์ ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์นั้นไป และ ที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ทุกคนควรมีแฟ้มสะสมผลงานเป็นของตัวเอง ควรทำเอง ถึงแม้จะไม่ได้ยื่นในรอบแรก แต่รอบอื่นถ้าต้องสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะต้องใช้แฟ้มสะสมผลงานด้วย ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด จากระเบียบการที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นๆออกโดยตรง เพราะว่าข้อมูลจะละเอียด และ เชื่อถือได้มากที่สุด
รายละเอียดของแต่ละรอบนี้คือ TCAS 61 เพื่อมาทำความเข้าใจก่อนไปรอบ TCAS 62 ซึ่งแน่นอนว่าทาง ทปอ.คงจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แต่ต้องรอทาง ทปอ.ประการอย่างชัดเจน