หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ประกาศจากทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้เปิดเรียนปกติ onsite 100% ในวันที่ 13 ส.ค.63
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2563, ยอดผู้ชม 72

ประกาศจากทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้เปิดเรียนปกติ onsite 100% ในวันที่ 13 ส.ค.63

ประกาศจากทางโรงเรียน

ตามประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ ของ ศบค.

 และผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนและอาจารย์ จำนวน 4,806 คน 

พบว่า ควรจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตลอดภาคเรียนที่ 1

ร้อยละ 50.44  ควรเปิดเรียนปกติ (เริ่ม 13 ส.ค.63) ร้อยละ 49.56

ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ

ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้เปิดเรียนปกติ onsite 100% ในวันที่ 13 ส.ค.63