หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ประกาศรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 15 มีนาคม 2566, ยอดผู้ชม 119

ประกาศรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
ของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

</div>
      
      
      
      <div class=