หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » ลงทะเบียนขอรับค่าลดหย่อน ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและค่าอินเตอร์เน็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 09 พฤษภาคม 2563, ยอดผู้ชม 76

ลงทะเบียนขอรับค่าลดหย่อน ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและค่าอินเตอร์เน็ต

นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้น ม.6 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ , SGS , คณิตศาสตร์ และ ME ปีการศึกษา 2563
ลงทะเบียนขอรับค่าลดหย่อน ค่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและค่าอินเตอร์เน็ต
*ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:00 น.


-----------------------ลงทะเบียนคลิก------------------