หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร » เปิดให้บริการแล้ว สระมาตราฐานในร่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 18 มกราคม 2562, ยอดผู้ชม 939

เปิดให้บริการแล้ว สระมาตราฐานในร่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานสระว่ายน้ำสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
.
หรือโทร 096 893 3369
คุณสมบัติของสมาชิก
- อายุไม่ต่ำกว่า 6 ปี หรือมีความสูง 120 ซม. ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับอนุญาติจากผู้ปกครอง(ในใบสมัคร)
- ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นปัญหาต่อการว่ายน้ำโดยมีใบรับรองแพทย์

การสมัครเป็นสมาชิก
- รับสมัครได้ที่สำนักงานสระว่ายน้ำ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00
- กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
- ชำระค่าบำรุง และรับใบเสร็จรับเงินจากผู้สมัคร
- เก็บใบเสร็จ เป็นหลักฐานและขอบัตรสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์