ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
อัพเดทล่าสุด 02 กันยายน 2562, ยอดผู้ชม 208

แนวทางการพัฒนา TCAS63-TCAS66สำหรับระบบ TCAS63 จะยังคงมีรูปแบบเดิมอยู่ คือ เปิดรับสมัคร 5 รอบ ยืนยันสิทธิ์ 5 รอบเหมือนเดิม กำหนดการคล้ายๆ กับของปี 62 แต่การสมัครจะต้องสมัครผ่าน mytcas ก่อนทุกรอบ

แต่อะไรที่จะปรับเปลี่ยนไปบ้างใน TCAS64-66

ปีการศึกษา 2564

  • เริ่มใช้ระบบ สมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 4 รอบ (TCASรอบ1 และรอบ2 ยืนยันสิทธิ์พร้อมกัน)
  • เพิ่มระบบการสำรองที่นั่ง #Double sorting
  • เริ่มจัดสอบ GAT/PAT ใหม่

ปีการศึกษา 2565

  • ใช้ระบบ สมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 4 รอบ
  • มีระบบการสำรองที่นั่ง #Double sorting
  • เตรียมพร้อมการปรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

ปีการศึกษา 2566

  • ใช้ระบบ TCAS66 ใหม่ สมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 3 รอบ
  • ใช้เกณฑ์ Admission ใหม่ !
  • ใช้คะแนน GAT/PAT ใหม่ !
  • ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ใหม่ !

**โปรดติดตามความชัดเจนจาก ทปอ.อีกครั้งหนึ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
และข่าวสาร