26 มกราคม 2566 , ยอดผู้ชม 50
26 มกราคม 2566 , ยอดผู้ชม 11
19 ธันวาคม 2565 , ยอดผู้ชม 50
สาระน่ารู้
22 กันยายน 2564 , ยอดผู้ชม 60
17 กันยายน 2564 , ยอดผู้ชม 155
12 กันยายน 2564 , ยอดผู้ชม 155
06 กันยายน 2564 , ยอดผู้ชม 156